April 2020

Ondersteuning toetsen op afstand

Nu onderwijs op locaties is vervallen vanwege het coronavirus is een uitzonderlijke situatie ontstaan. We werken nu met afstandsonderwijs en daarmee ook met toetsen op afstand. Dat biedt beperkingen maar zeker ook kansen. Dit magazine biedt handvatten voor online toetsing. Op 30 maart is hierover een notitie gepubliceerd. In de daaropvolgende weken is gebleken dat deze notitie niet overal even duidelijk was en zijn er aanvullingen en wijzigingen doorgevoerd. Deze nieuwe kaders waarbinnen toetsing mag plaatsvinden zijn allemaal verwerkt in dit magazine.

Belangrijkste boodschap uit alle notities blijft: bekijk toetsing niet alleen per individuele toets, maar creƫer overzicht op curriculumniveau. Besluiten nemen over toetsen doe je altijd via examencommissie en management. Instituten hebben hiervoor processen ingericht. Voor vragen en ondersteuning kan je terecht bij de helpdesk.