2 Inleveropdrachten

HR gids benaming: ‘Project / opdracht'

De student heeft een (project)opdracht gekregen waar individueel of in groepsverband een product moet worden ingeleverd. Hierbij valt te denken aan diverse vormen van verslagen en rapporten, maar ook (computer)modellen, producten en beeld.

Scroll naar beneden voor meer informatie.

Inleveropdrachten naar online omgeving

Deze toetsvorm kan zonder aanpassing overgezet worden. In Cumlaude zit een plagiaatscanner (Ephorus) die voldoende borging geeft voor individueel werk. Nakijken blijft plaatsvinden op dezelfde manier.